Taghaver:

Ved at etablere en taghave, tilbageholdes op til en 1/3 af vandet på taget og ledes langsomt ned fra taget. Planterne optager vandet og fordamper det ud gennem bladene,

Der er mange måder at beplante en taghave på. Der er fra små bunddækkende sedumplanter til buske og træer. Det kommer an på tykkelsen på vækstmediet. Der bruges en speciel jord fremstillet til at tilbageholde vand og stadig være drænende.

Jeg vil klart anbefale en tykkelse på 7 – 12 cm. System jord, så er der muligheder for mindre tørketålende stauder, hvor der er mange farver og blomstringskombinationer.

Taghaver bruges ofte på flade tage, carporte og skure, der støder op til huset, hvor det kan bruges som vandreservoir, inden det evt. Ledes videre til regnbede, vandrender, faskiner eller kloaker.

Vi køre ud i hele Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, og Djursland

Regnbede:

Regnbede fungerer som et vandreservoir, hvor det overskydende vand fra evt. Taghaver ledes hen til. Der er blandet filtersand I jorden der er gennemgravet og dermed godt drænet. Der tilplantes med vand og tørketålende planter som iris, blåbær, katurt eller lyssiv.

Naturpræget taghave. Regnbede giver en naturlig fauna og vil lokke mange fugle og insekter til. Regnbede er meget vedligeholdelsesvenlige efter etablering.

Faskiner:

Hvis du har en våd græsplæne, er det en god ide at nedgrave en faskine I græsplænen og tilslutte nedløbet fra dit hus til den. Faskiner er et godt alternativ til regnbede, da de kan holde store vandmængder gemt under jorden.

Permeable belægninger:

Permeable belægninger giver vandet adgang til at sive ned gennem fugerne I belægningen. Bunden er bygget op med runde søsten (mac adam opbygning). Det giver rigeligt med mellemrum og plads til vandet og bliver brugt som reservoir evt. Til nedsivning eller bortledning. Der kan bruges mange forskellige sten.

Lokal afledning af regnvand – lar – teknologisk institut
http://www.teknologisk.dk/lokal-afledning-af-regnvand-lar/28273

Tilladelser
https://www.aarhus.dk/

Håndværkerfradraget
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

Pris 350 kr + moms