”Jeg er glad for, at regeringen er nået til enighed med et bredt flertal om en ny grøn BoligJobordning. Med den nye ordning fastholder vi en løsning, som hjælper den travle børnefamilie, samtidig med at vi gør det mere favorabelt at renovere boligen med energivenlige løsninger samt understøtter etableringen af velfungerende bredbåndsforbindelser i alle dele af Danmark”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Fradraget i den nye BoligJobordning bliver todelt, så danskerne i 2016 og 2017 kan få fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv., mens fradraget for serviceydelser i hjemmet som rengøring og børnepasning udgør op til 6.000 kr. pr. person. Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.

Den nuværende BoligJobordning fortsætter uændret i 2015. Ændringerne i de omfattede håndværksydelser vil få virkning for arbejde, der udføres fra den 1. januar 2016. Ordningen finansieres på finanslovene for 2016 og 2017.

LÆS VIDRE:
skat.dk

LÆS OGSÅ:
bolius.dk

Håndværkerfradraget

skat.dk